Regulamin zakupów w Sklepie Internetowym Anmil Meble

 

 1. PRZEDSIĘBIORCA
 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://anmilmeble.pl/ jest prowadzony przez firmę MEBLAS MIŁOSZ LASECKI z siedzibą w Kępnie, ul. Warszawska 76, 63-600 Kępno posiadającą REGON 527126730 NIP: 619-205-96-75, rachunek bankowy 60 1160 2202 0000 0005 9713 0851
 2. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod numerem telefonu +48 693 351 402, pod adresem poczty elektronicznej biuro@anmilmeble.pl bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT.
 1. ZASADY DZIAŁANIA - sklepu internetowego
 1. AnmilMeble.pl prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny internetowej  https://anmilmeble.pl/ jak również za pośrednictwem portali aukcyjnych, np. www.allegro.pl. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż artykułów meblowych typu: łóżka, wersalki, narożniki, fotele, krzesła, stoły, stoliki i szafki nocne oraz innych artykułów meblowych.
 2. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:
 1.  
  1.  
   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa wspierająca technologię JavaScript oraz Cookies
   2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. ZAMAWIANIE TOWARÓW
 1. Zamówienia można składać z obowiązkiem zapłaty poprzez:
 1. koszyk znajdujący się na stronach Sklepu,
 2. e-mail, wysyłając zamówienie na adres: biuro@anmilmeble.pl
 3. telefonicznie, na numer telefonu 693 351 402;
 1. W wypadku zamówień telefonicznych wymagane jest potwierdzenie zamówienia przez Kupującego w formie sms lub e-mail. Potwierdzenie wymaga podania danych wskazanych pkt.3
 1. Dane osobowe, które należy podać przy składaniu zamówienia:
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • ulica (o ile występuje),
 • nr budynku,
 • nr lokalu (o ile występuje),
 • kod pocztowy wraz z pocztą,
 • miejscowość,
 • poczta,
 • telefon zamawiającego,
 • telefon dla kuriera (o ile jest inny niż Kupującego),
 • dane dostawy (o ile są inne niż Kupującego),
 • adres e-mail.
 1. Podanie przez Kupujących wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach, wymiarach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 1. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego towaru określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.
 1. Warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest poprawne wypełnienie zamówienia formularza, poprzez wybór odpowiednich parametrów zamówienia, w szczególności określenie formy płatności oraz sposobu dostawy towaru i przesłanie do Sklepu, a następnie poprzez zatwierdzenie bądź opcję Kupuję ( w zależności od odstępności). W wypadku zamówień:
 • e-mail - wymagane jest wskazanie odpowiednich danych zawartych w pkt. 3 w e-mailu zawierającym zamówienie
 • telefonicznych - wymagane jest wskazanie odpowiednich danych zawartych w pkt.3 w e-mailu lub sms-ie potwierdzającym zamówienie
 1. Złożone zamówienie stanowi o istotnych postanowieniach zawieranej umowy.  W zależności od wybranej formy płatności stanowi podstawę dla Kupującego do uiszczenia całkowitej zapłaty za zamówiony towar lub uiszczenia jej przy odbiorze towaru. Zastrzega się, że Sklep może w pewnych wypadkach zażądać wpłaty zaliczki, o czym informacja znajdzie się w opisie towaru.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się z momentem zatwierdzenia zamówienia przez administratora Sklepu, jednak zawsze nie wcześniej niż z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia, które to potwierdzenie zawierało będzie istotne postanowienia zamówienia i jest podstawą do zapłaty, o czym mowa w pkt. 8.
 1. Dla zamówień telefonicznych stosuje się odpowiednio pkt. 2 i 7, z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie realizacji zamówienia nigdy nie rozpoczyna się przed otrzymaniem przez Sklep maila lub sms-a potwierdzającego złożenie zamówienia – odpowiednio pkt. 3 i 4.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia:
 1. w razie niewypełnienia lub niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia, bądź nie podania wymaganych danych,
 2. jeżeli zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych,
 3. jeżeli zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa (tymczasowy brak materiału produkcyjnego), w takim wypadku Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną,
 1. Do czasu potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy. Klient ma dwie możliwości aby skorzystać z ww. uprawnienia należy wysłać maila na adres biuro@anmilmeble.pl - z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr..." lub kontakt ze sklepem internetowym pod numerem telefonu +48 693 351 402
 2. W wypadkach opisanych w pkt. 11 wszelka uregulowana na rzecz Sklepu należność podlega w całości zwrotowi.

IV.CENY

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
 2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.
 3. Cena podana przy towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep zarówno Kupującego jak i Sprzedającego.
 4. Całkowita wartość zamówienia podana jest na stronie zamówienia, po dokonaniu przez Kupującego wyboru towaru, formy dostawy oraz formy płatności.

V. DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.
 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zmówienia co może powstać wskutek wyjątkowych okoliczności ( np. zdarzenia losowe) Klient zostanie o tym powiadomiony i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).

VI. SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski.
 2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia.
 3. Informacja o planowanym czasie realizacji zamówienia znajduje się na stronie, a szczegółowe ustalenia będą udzielane telefonicznie bądź mailowo.
 4. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu, tradycyjnego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem PayU.pl) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji.
 5. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska - przewidywany czas dostawy to 2 -3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 6. M ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi, a w przypadku wad powstałych w trakcie transportu Klient winien sporządzić protokół szkód przy odbiorze towaru i przesłać go na adres AnmilMeble.pl lub mailowo. W przypadku braku jego sporządzenia reklamacje nie będą uwzględniane.
 7. Informujemy, iż zgodnie z art. 545 Kodeksu cywilnego Kupujący jest zobowiązany sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju.
 8. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, w sytuacji kiedy doręczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy Kupujący, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2015, poz. 915ze zm.), powinien zwrócić się do doręczyciela o sporządzenie protokołu szkody. Po otrzymaniu od doręczyciela protokołu szkody prosimy Kupującego o przesłanie kopii tego dokumentu na wskazany adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 9. Przy odbiorze towaru - w obecności kuriera, prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki, w szczególności o sprawdzenie czy towar zgodny jest ze złożonym zamówieniem, a w razie jakichkolwiek niezgodności, jak również w przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka), sporządzić protokół szkody przez kuriera. Stosowną informację tj. protokół - należy przesłać drogą elektroniczną (e-mail) do Sklepu lub pocztą tradycyjną.
 10. W przypadku uszkodzeń towaru w transporcie szczegóły tych uszkodzeń należy opisać w protokole sporządzonym z kurierem. Sklep zleci niezwłocznie odbiór uszkodzonego towaru od Kupującego i wdroży dalszą procedurę mająca na celu wyjaśnienie sprawy.
 11. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru, aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.

VII.FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 1. Za pobraniem:
 • Zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki. Jest to jedyny sposób opłacenia przesyłki z dołu.
 1. Szybki przelew:
 • Przelewy, które akceptowane są przez AnmilMeble.pl, to tzw. "szybkie przelewy" dokonane przy użyciu pośrednika serwisu PayU.pl.
 • Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy. Lista dostępnych sposobów zapłaty poprzez serwis PayU.pl znajduje się poniżej: • AnmilMeble.pl akceptuje przelewy tradycyjne, wobec czego Klient dokona wpłaty na podany numer konta bankowego:
 • Millenium Bank w Kępnie /MEBLAS 60 1160 2202 0000 0005 9713 0851
 • Zakupy ratalne
 1. 1 Jeżeli kupujący dokonuje przelewu z konta osoby innej niż Kupujący zobowiązany jest w tytule przelewu podać imię i nazwisko kupującego i nr zamówienia o ile został nadany. Odpowiednią informację należy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-mail Sklepu.
 2. Na żądanie Klienta wystawiana jest faktura.
 3. Sklep zastrzega sobie, że z uwagi na ręczne wykonywanie produktu, jego rzeczywiste parametry mogą nieznacznie odbiegać od podanych w Sklepie. Dopuszczalne odstępstwa określa się na +/- 5% i spowodowane są one specyfiką produktu. Nadto zaznacza się, że różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, eko-skóry, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub kartygraficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.

VIII.ZABEZPIECZENIE przed oszustwami:

 • Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
 • Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do AnmilMeble.pl na adres: biuro@anmilmeble.pl

IX.WYKONANIE UMOWY – TERMIN

 1. Całkowity termin realizacji zamówienia (maksymalnie 40dni roboczych) jest określony szczegółowo dla każdego towaru i jest liczony od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W indywidualnych przypadkach Klient na bieżąco będzie informowany o terminie dostawy telefonicznie lub mailowo.
 2. Przed wysyłką towaru Sklep podejmie próbę kontaktu z Kupującym celem ustalenia szczegółowego terminu realizacji zlecenia.

X.KOSZT DOSTAWY

 1. Dostawy realizujemy na terenie Polski z zasady za pośrednictwem podmiotu trzeciego. Możliwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane są indywidualnie po ustaleniach z Kupującym. Wysyłka towaru poza terytorium RP odbywa się wyłącznie po dokonaniu zapłaty całości ceny – szczegółowe warunki takiej transakcji zostaną wskazane przez Sklep.
 2. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od towaru i jest podany przy opisie towaru.
 3. Koszt dostawy przesyłek nie obejmuje usługi wniesienia i montażu.

XI.PRAWO ODSTĄPIENIA

 • Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta będącego konsumentem i AnmilMeble.pl podlegają zwrotowi.
 • Odstąpienie przez Klienta będącego konsumentem od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie „ Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683) (ściągnij dokument w PDF). Klient będący konsumentem jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane mailem na adres: biuro@anmilmeble.pl lub na piśmie na adres MEBLAS, ul. Warszawska 76, 63-600 Kępno. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do AnmilMeble.pl przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
 • Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 • Klient będący konsumentem zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do AnmilMeble.pl (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
 • W razie odstąpienia od umowy płatności dokonane przez Klienta będącego konsumentem, w tym koszty dostarczenia towaru, zostaną zwrócone Klientowi będącemu konsumentem we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta będącego konsumentem numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez AnmilMeble.pl towaru z powrotem. W razie nie podania przez Klienta będącego konsumentem sposobu dokonania zwrotu uiszczonych przez Klienta będącego konsumentem płatności, AnmilMeble.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem.
 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. pełnowartościowy i nie może nosić śladów użytkowania. Z uwagi na specyfikę towaru produkt podlega zwrotowi wyłącznie w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu bez wyraźnych uszkodzeń (rozdarć, pęknięć, wgnieceń, rys itp.), kompletny oraz posiadający parametry techniczne właściwe dla danego towaru.
 • Zwrotowi nie podlega nigdy, nie zależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego.
 • Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta będącego konsumentem z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.
 • W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, AnmilMeble.pl na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.
 • Przesyłkę ze zwracanym towarem Klient będący konsumentem obowiązany jest wysłać na swój koszt, AnmilMeble.pl nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 • Wskazane w powyższych punktach prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Wszelkiego rodzaju korespondencję, przesyłki prosimy kierować pod adres: ul. Warszawską 76, 63-600 Kępno.
 • Nie przyjmujemy przesyłek nadesłanych do nas za pobraniem.
 • Sklep oświadcza, że większość sprzedawanych przez niego produktów wykonywana jest na indywidualne zamówienie, a ich produkcja rozpoczyna się po złożeniu zamówienia. Produkty wskazane w sklepie internetowym Sklepu lub wystawione na aukcjach typu allegro, są przykładowymi produktami, a rozpoczęcie prac dotyczących ich  wykonania odbywa się w momencie potwierdzenia zamówienia. W związku z tym zamówione produkty mogą, jako świadczenia o charakterze indywidualnym, nie podlegać zwrotowi. W celu pozyskania dodatkowych informacji czy dany produkt ma charakter indywidualnego i tym samym czy będzie podlegał zwrotowi zgodnie z powołaną wyżej ustawą, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem.

XII.REKLAMACJA

 1. AnmilMeble.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, AnmilMeble.pl odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił AnmilMeble.pl o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił AnmilMeble.pl niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza Zgłoszenie reklamacji.
 5. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

             MEBLAS

             ul. Warszawska 76

             63-600 Kępno

 1. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru AnmilMeble.pl niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 2. AnmilMeble.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego konsumentem i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji AnmilMeble.pl niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru AnmilMeble.pl zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 5. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 6. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi określona jest na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy zgodnie z Kodeksem cywilnym.
 1.  
  1. ZAPISY DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJI (niezależnie od jej podstawy prawnej)
 1.  
  1.  
   1. W przypadku składania reklamacji Kupujący zobowiązany wskazać jej podstawę prawną (reklamacja gwarancyjna, przepisy kodeksu cywilnego). W razie braku takiej informacji uważa się, że złożona reklamacja ma charakter gwarancyjnej.
 2. Sprzedawca uprzejmie prosi Kupującego, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru dowodu zakupu- paragonu albo faktury, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
 3. Zapis pkt. 2 stosuje się odpowiednio także dla reklamacji.

Większość z otrzymanych przez Kupujących towarów objęta jest gwarancją producenta. O ile w opisie towaru nie zastrzeżono inaczej sprzedawany towar objęty jest taką gwarancją. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

 1. UDOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY
 1. AnmilMeble.pl każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 2. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego na wniosek Klienta AnmilMeble.pl wystawia fakturę. AnmilMeble.pl wystawia fakturę nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano zapłaty i dostawy towaru. Jeśli żądanie wystawienia faktury przez Konsumenta lub Klienta zostanie zgłoszone po upływie wskazanego terminu AnmilMeble.pl nie ma obowiązku wystawienia faktury.
 1. DANE OSOBOWE - Bezpieczeństwo i ochrona
 1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego jest AnmilMeble.pl z siedzibą w Kępnie przy ul. Warszawskiej 76, 63-600 Kępno.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez AnmilMeble.pl wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towarów.
 5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom, chyba, że co innego wynika z oświadczeń złożonych przez Kupującego. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 t. j. ze zm.).
 6. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień, chyba że co innego wynika ze złożonych przez Kupującego względem Sprzedającego oświadczeń. Szczegółowy zakres gromadzenia danych został opisany w następujących punktach.
 7. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez Sklep oraz podmiot będący jego właścicielem na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 t. j. ze zm.).
 8. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez operatora płatności on-line na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 t.j.ze zm.), o ile płatność jest realizowana za pośrednictwem takiego operatora.
 9. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do wysłania towaru oraz informowania kupującego o statusie doręczenia paczki przez firmę kurierską na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 10. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, może wyrazić zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do firm współpracujących ze Sklepem oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez te podmioty w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922t. j. ze zm.).
 11. Kupujący, w sytuacji opisanej w pkt. 10. wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.  (Dz.U. 2017, poz. 1219). Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, przez AnmilMeble.pl oraz podmioty powiązane bądź też z którymi AnmilMeble.pl zawarł stosowną umowę , na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 t.j. ze zm.).
 12. Zaznacza się, że nie ma możliwości nie wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych we właściwych bazach danych, o których mowa w pkt. 6,7 i 9 na czas realizacji zlecenia – dane te są wymagane celem realizacji tego zamówienia. W razie zaznaczenia nie wyrażenie zgody na umieszczenie danych zgodnie z punktami powyżej dane osobowe zostaną usunięte z tych baz danych po zakończeniu realizacji zlecenia. Nadto zakreśla się, że w wypadku żądania wystawienia faktury w zakresie dotyczącym rozliczeń z właściwymi organami państwowymi (np. Urząd Skarbowy) dane te będą przechowywane na przedmiotowej fakturze przez okres wymagany przepisami prawa.
 13. Administratorem danych osobowych Kupującego:
 • dla zamówień, newslettera, informacji lub ofert marketingowych jest - Sklep bądź podmioty powiązanych lub mające stosowną umowę ze Sklepem,
 • dla płatności elektronicznych jest – właściwy operator płatności on-line
 • dla przesyłek jest – właściwa firma kurierska.

    Sklep może pośredniczyć w kontakcie Kupującego z właściwym administratorem danych.

 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 1. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:
 1. udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej https://anmilmeble.pl/ bądź odpowiednich portali aukcyjnych
 2. udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej https://anmilmeble.pl/ formularza zamówienia,
 3. wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez użytkownika sieci Internet dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, na jego adres poczty elektronicznej, newsletter'a. 
 1. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez nas usług, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej  https://anmilmeble.pl/ W przypadku usługi, o której mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, w celu natychmiastowego zakończenia jej świadczenia, wystarczające jest poinformowanie nas o rezygnacji z newsletter'a drogą mailową na adres poczty elektronicznej Sklepu.
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Sklepu).
 1. Sklep ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz zdjęcia towarów umieszczonych w Sklepie były zgodne z rzeczywistością, a oferta aktualizowana była na bieżąco.
 2. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu promocji i sprzedaży  właściwych produktów.
 3. W wypadku gdy mowa jest o umieszczeniu jakichkolwiek danych w formularzu zamówienia lub zamówieniu:
 • dla zamówień składanych w formie e-mail, informacje te bądź dane należy umieścić w wiadomości e-mail,
 • zamówień składanych w formie telefonicznej, informacje te bądź dane należy umieścić w wiadomości potwierdzającej zamówienie.
 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy. 
 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 1. O ile mowa w regulaminie jest o formach kontaktu do Sklepu to przyjmuje się:
 • e-mail stosuje się adres: biuro@anmilmeble.pl
 • telefoniczny stosuje się nr telefonów: 639 351 402
 • tradycyjny w formie papierowej stosuje się adres: ul. Warszawska 76, 63-600 Kępno
 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, w tym zawarte na stronie Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje określone w niniejszym punkcie stanowią własność Sklepu (Sprzedającego) bądź odpowiednio innych podmiotów, i zabrania się ich powielania a także wykorzystywania w celach innych niż zawarcie umowy ze Sprzedającym.
 1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie pod adresem https://anmilmeble.pl/ oraz na portalach aukcyjnych, w zakresie w jakim nie jest on sprzeczny z regulaminami tych portali – pierwszeństwo stosowania w zakresie ewentualnych niezgodności mają regulaminy takich portali.

XVIII.PLIKI COOKIES

 • Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Zaprezentowane zdjęcia są poglądowe, rzeczywiste kolory mogą się nieznacznie różnić. Nie stanowi to podstawy do reklamacji.